Интериорен дизайн

Жилищен комплекс Green Park Sofia може да предложи на своите клиенти изработка на индивидуален интериорен проект за предлаганите еднофамилни къщи в зависимост от конкретните им изисквания и предпочитания. Проектирането и изпълнението на интериорния дизайн се реализира от нашите партнъори като се остойностява предварително по задание и одобрена оферта от клиента. Показаните интериорни проекти са дело на Нина Боянова, представляват “модерен”, “класически”, “рустиков”, “индустриален” интериорен дизайн и са изпълнени от Когер енд Партнерс ООД, www.koger.bg

Интериорен дизайн