Николай Славов

Николай Славов

Работил с колеги по над 50 жилищни, обществени и промишлени обекта през последни 10 години. Притежава пълна проектантска правоспособност, член на камарата на архитектите в България, горд баща на две момичета. Моята мечта е да изградим в България място където хората да се чувстват сигурно и спокойно, където няма проблеми със замърсяването на въздуха.