Чуждестранната инвестиционна компания “Нова Владая” започва изграждането на еднофамилни къщи в престоящия жилищен комплекс Green Park Sofia от затворен тип на “community” принцип, състоящ се от 133 енергийно ефективни сгради, собствен парк с игрища и детска площадка, търговско-административна сграда.

Еднофамилните жилищни сгради в Green Park Sofia представляват високотехнологични къщи, продукт на устойчиво зелено строителство, съчетаващо найновите тенденции в архитектурата за енергийна ефективност, сигурност и комфорт с възможност за постигане на стандарт пасивни сгради. Концепцията на жилищния комплекс е да бъде изграден като първото по рода си геотермално селище в България, изцяло използващо за отопление възобновяеми енергийни източници, а именно енергията от земното ядро, което довежда до изключително ниски експлоатационни разходи за електричество и поддръжка в дългосрочен план. В конструктивно отношение стомано-стоманобетонната конструкцията на сградите осигурява висока сигурност и надеждност.

 

Важни въпроси:

1. Дали ще има поддръжка на общите части и прилежащата инфраструктура на комплекса от еднофамилни къщи и в какъв размер ще бъде тя? 

Отговор:
Да ще има осигурено обслужване.

2. Какво ще включва поддръжката на затворения комплекс?

Отговор:
– Нощна жива охрана
– Снегопочистване
– Градинарство, озеленяване и поддръжка на общите зелени площи за комплекса

3. Какво ще бъде отоплението на къщите в комплекса?

Отговор:
Геотермално отопление, което включва направа на вертикален сондаж с дълбочина от 100м за всяка еднофамилна къща, доставка и монтаж на термопомпа с функции за отопление, охлаждане и производство на гореща вода с вграден бойлер, тръбна разводка за подово отопление, монтирана върху екраниран топлоизолационен пакет за осигуряване на високоефективно топлопредаване и комфорт за всеки собственик на къща в комплекса.

4. Инвеститора ще изгражда ли спортни съоръжения и детска площадка за ползване от живущите и гостите на затворения комплекс?

Отговор:
Да, ще изгради до края на 2025 в непосредствена близост до селището от къщи едно футболно игрище, едно игрище за плажен волейбол, пешеходни алеи, детска площадка и диск голф игрище, които ще бъдат разположени в собствен парк с големина над 10дка за ползване от обитателите и гостите на затворения комплекс.

5. Каква ще бъде конструкцията на еднофамилните къщи?

Отговор:
Стомано-стоманобетонна конструкция.

6. С колко сантиметра топлоизолация ще бъдат топлоизолирани къщите?

Отговор:
В зависимост от типа къща изолацията ще бъде от 10см до 27см. Възможно е монтирането и на допълнителен топлоизолационен пакет от 5 см минерална вата при желание на клиента.

7. Ще бъде ли монтирана ограда на жилищния комплекс?

Отговор:
Геотермално селище Green Park Sofia ще притежава контрол на достъпа, което ще подсигури като монтира ограда на целия жилищен комплекс  с височина 2м. Също така всички парцели ще бъдат отделени посредством ограда с височина 1.5м за осигуряване на самостоятелност на всеки собственик на къща в затворения комплекс.

8. Парцелите на къщите ще бъдат ли озеленени?

Отговор:
Да, инвеститорът ще направи за негова сметка озеленяване на общите площи и също така залесяване с дървесни видове по улиците и парка към жилищния комплекс. При желание на клиента имотът може да бъде озеленен срещу допълнително заплащане.

9. Къде ще паркират гостите на живущите в затворения комплекс?

Отговор:
Пред всеки парцел ще бъде осигурено достатъчно място за паркиране на посетители в комплекса. Също така ще бъде изграден обществен паркинг за гости на затворения комплекс и на спортните съоръжения към него.

10. Предвидено ли е изграждането на асфалтов път до селището от еднофамилни къщи?

Отговор: Твърдо „ДА”, инвеститорът е осигурил бюджет за полагане на асфалт пред всички къщи, които ще бъдат изградени  до 01.2023г. и изграждане на пътна инфраструктура с асфалтобетон свързваща комплекса и републиканската пътна мрежа до 12.2022г.

 

Сравнение на експлоатационните разходи за различни системи на отопление на еднофамилни къщи.

Представяме ви 3 различни оценки на разходите в зависимост от начина на отопление. Средната цена на отоплителната енергия за период от 15 години включва  начална инвестиция, материали, оперативни разходи без собствен труд.

 

 


Тип


Геотермия


Термопомпа


Ток


Газ


Пелети


Въглища


Дървен материал


Оценки от 3 различни експерти. Цени в EUR/MWh


25 - 35


49 - 61


96 - 122


56 - 60


44 - 49


31 - 35


40 - 46

Стара 150 м2 къща (30 MWh за година). Разход за година в евро.


900 евро


1650 евро


3300 евро


1740 евро


1410 евро


990 евро


1290 евро

Модерна 150 м2 къща (15 MWh за година). Разход за година в евро.


450 евро


825 евро


1650 евро


870 евро


705 евро


495 евро


645 евро


Предимства


Удобно. Ниски разходи


Удобно. Ниски разходи


Удобно. Ниски разходи. Лесно регулиране


Удобно. Разумни разходи. Лесно регулиране


Удобно, ако има автоматично захранване.


Удобно. Ниски разходи


Ниски разходи


Недостатъци


По висока начална инвестиция


Шум, Сух въздух, През зимата има нужда от други допълнителни решения на отопление


Високи оперативни разходи


Високи такси за включване към мрежата. Цената зависи от политиката


Иска труд и време да се чисти котела и да се зареждат пелети.

Иска труд и време. Иска място за материала и достъп.

Иска труд и време. Иска място за материала и достъп.