Green Park Sofia започна изграждането на връзката към с. Владая (източен вход) .