Фирмата “Интръст” е купила бившия санаториум за гръдни болести във Владая, както и близо 90 декара земи около него. Сделката е вписана на 19 март като стойността ѝ според имотния регистър е 2.933 млн. лв.

Историята на имота

Триетажната сграда в стил модернизъм е построена в началото на 30-те години на миналия век, като частен санаториум за гръдноболни на д-р Любомир Хаджииванов. Към него е имало земеделско стопанство, а д-р Хаджииванов засажда над 400 овощни дървета.

От 1948 до 1962 г. тук се лекува от туберкулоза писателят Георги Марков. Престоят там го вдъхновява да напише повестта “Санаториумът на доктор Господов” (и постановката “Да се провреш под дъгата”), а срещата си с Георги Димитров в същия санаториум в края на 1948 или началото на 1949 г. описва в главата “Ехо от студентските години” от сборника “Задочни репортажи”.

“Сградата е триетажна, продълговата, с лека дъговидна извивка, подобно на вдлъбнато огледало, което трябва да концентрира в една точка възможно най-много светлина”, описва постройката писателят Димитър Кенаров в предговора си към “Задочни репортажи”.

След 9-и септември санаториумът е национализиран и е ползван като студентски санаториум (там се е лекувал и режисьорът Георги Мишев).

След промените имотът е реституиран на наследниците на д-р Хаджииванов (който в първите години на социалистическия режим е живял в помещение към имота).

От средата на 90-те до 2010 г. санаториумът функционира като хотел “Клуб Владая”, но от няколко години е пуснат за продажба.

Илюстрация

Проекта от еднофамилните жилищни сгради в Green Park Sofia представляват високотехнологични къщи, продукт на устойчиво зелено строителство, съчетаващо най–новите тенденции в архитектурата за енергийна ефективност, сигурност и комфорт с възможност за постигане на стандарт пасивни сгради. Концепцията на жилищния комплекс е да бъде изграден като първото по рода си геотермално селище в България, изцяло използващо за отопление възобновяеми енергийни източници, а именно енергията от земното ядро, което довежда до изключително ниски експлоатационни разходи за електричество и поддръжка в дългосрочен план.

Източник: https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/04/03/4049839_peevski_kupi_sanatoriuma_za_belodrobni_bolesti_vuv/