Green Park Sofia инвестира в изграждането на нови парапети на моста върху ЖП линията след ЖП гара Владая . Всички хора живущи в комплекса и извън него вече имат по-удобен и по-сигурен достъп към зоната за спорт и отдих около ливадите на Green Park Sofia.