През 2018 година Green Park Sofia, приключиха грубите изкопни работи и подготовката на 2,5 km пътища и алеи.