Искате ли да се събуждате с тази панорама, заповядайте в GREEN PARK SOFIA.
Еднофамилните жилищни къщи в Green Park Sofia представляват високотехнологични къщи, продукт на устойчиво зелено строителство, съчетаващо най–новите тенденции в архитектурата за енергийна ефективност, сигурност и комфорт с възможност за постигане на стандарт пасивни сгради.
Концепцията на жилищния комплекс е да бъде изграден като първото по рода си геотермално селище в България, изцяло използващо за отопление възобновяеми енергийни източници, а именно енергията от земното ядро, което довежда до изключително ниски експлоатационни разходи за електричество и поддръжка в дългосрочен план.