Приключи първият етап на геотермалната система за отопление на първата изграждана къща в GREEN PARK SOFIA!

Системата се изгражда от професионалистите от фирма “Ре Енерджи Инженеринг” с Управител Георги Петров.

Съществено предимство на ГЕОТЕРМИЯТА пред други видове инсталации, защото на практика разходите за профилактика са минимални и необходимост от сервиз почти липсва. Преките разходи за отопление на една еднофамилна къща КОМФОРТ са от порядъка на 150 лв. с включен разход за подгряване на топла вода за януари. ГЕОТЕРМИЯТА работи с нискотемпературни инсталации като подово отопление/охлаждане или вентилаторни конвектори.