Новите тръби от София до Владая са вече факт. Тази година предстои инсталиране на нова помпена станция за питиейна вода във с.Владая. Така Софииска Вода ще подобри ситуацията с водоснабдяването за района. Мястото за нова пречиствателна станция още не ясно, но се търси решение. Геотермалното селище Green Park Sofia планира собствена малка предчиствателна станция тип “биомодул” за първите къщи с която иска да осигури по еколкогично чист живот в комплекса и същевременно да защити природата около същия.