Първата енергийно ефективна къща, вече е пред завършване.

Положени са основите на инфраструктурата към GREEN PARK SOFIA. Улиците вече са изградени и уплътнени от фракция с чакъл.

Паркът е оформен в очакване на пролетта, да се разлистят дърветата, двете езера са запълнени .