Започнахме с изграждането на ограда за ограничаване на достъпа при реализацията на I-ви етап от строителството на GREEN PARK SOFIA