Днес започна полагането на топлоизолацията на първата индивидуална къща с нова технология  наричаща се нитробетон и се основава на използването на полимери, които усвояват атмосферния азот, който влиза в циментовия разтвор. Тя има идеалната шумо-,  термо- и влагоизолация и така разходите за отопление са по-малки.

3-сантиметра замазка от вътрешната страна на стената играят ролята на 12 –сантиметра изолация със стиропор.