В изпълнение на нашите ангажименти, започнахме оформянето на алеите в парка, затревяването на игрищата и оформяне на парковата среда