Готов е комплексният проект за модернизация на железопътния участък София – Перник и започна модернизация на Гара Владая.Старите дървени траверси под релсите се подменят с бетонови.Фундаментът на релсите също се сменя изцяло.  Изгражда се нова канализация и дренажна система за дъждовна вода на влаковите линии. Като резултат от това се предвиждат нови влакове движещи се с по висока скорост.  Жилищен комплекс Green Park Sofia планира да осигури през 2018 удобна връзка от комплекса до Гара Владая (700м) с специална пътека и стълби за пешеходци.